סיור במפעל

בית חרושת
בית חרושת
בית חרושת
בית חרושת
בית חרושת
בית חרושת
אדמונית-חומר גלם
אדמונית-חומר גלם
אדמונית-חומר גלם
אדמונית-חומר גלם
אדמונית-חומר גלם
אדמונית-חומר גלם