השירות שלנו

1. פנייה: תקשורת ואישור הכוללים פרטים כגון מחיר, מפרט, איכות, כמות, אריזה, משלוח ובקשה לדוגמא.
2. הצעת מחיר ואישור.
3. לנהל משא ומתן על שיטת התשלום.
4. חתמו על החוזה.
5. הכנת סחורה לפי דרישות החוזה והכנת מסמכי הצהרת מכס.
6. הצהרת מכס.
7. הובלה.
8. שטר מטען.
9. הסדר מט"ח.
10. איכות מעקב ושירות לאחר המכירה.

השירות שלנו

1. פנייה: תקשורת ואישור הכוללים פרטים כגון מחיר, מפרט, איכות, כמות, אריזה, משלוח ובקשה לדוגמא.
2. הצעת מחיר ואישור.
3. לנהל משא ומתן על שיטת התשלום.
4. חתמו על החוזה.
5. הכנת סחורה לפי דרישות החוזה והכנת מסמכי הצהרת מכס.
6. הצהרת מכס.
7. הובלה.
8. שטר מטען.
9. הסדר מט"ח.
10. איכות מעקב ושירות לאחר המכירה.